A három grácia blogturné első állomása: Szembetűnő blogja
(kiadvány: A három grácia)
A 15-16. század fordulója hatalmas változásokat hozott az emberiség történelmében. Gondoljuk csak végig! Ebben az időszakban, a nagy földrajzi felfedezéseknek köszönhetően, feltárult és kitágult a világ - Magellán (legénysége) révén kiderült, hogy a Föld mégsem lapos, ahogy azt korábban hangoztatták. Ugyanilyen hatalmas változásokon esett át a vallási élet, a hit megélése és gyakorlása. A lavinát - noha már egy évszázaddal korábban is voltak erre irányuló próbálkozások - sok más, apró tényezővel együttesen az egykori ágoston rendi szerzetes, Luther Márton indította el. Az egyházat, a reneszánsz pápák világát egészen közelről tanulmányozó Luther 1517. október 31-én tette közzé 95 pontba foglalt reformjavaslatát. Célja kezdetben nem az egyháztól való elválás, hanem annak megreformálása volt. A nagy reformátor fellépésével azonban hatalmas változás állt be vallási téren. De ez már történelem...

"Mindig is rosszul hazudtál (...) 
De éppen ezt szeretem benned."

Brigitte Riebe legújabb könyvében a valóság és fikció különös elegyében picit megelevenedik számunkra a 16. századi Wittenberg. A híres 95 pont nyomán számos korábbi kolostor került felszámolásra, többek között a német területeken is. A kolostorok lakói - szerzetesek, apácák - egy pillanat alatt az utcán találták magukat. A történet elején rögtön megismerkedünk közülük két ciszterci apácával. Az ő wittenbergi megjelenésükkel pedig egy igazán izgalmas kaland veszi kezdetét. Már maga a városba érkezés is egészen emlékezetessé válik. Az apácákat lopáson éri a nagy festő, Cranach - akit egy titokzatos férfi a három grácia megfestésével bíz meg - cseh legénye, Jan Seman. Gyanús, gyanús! Kicsit talán belemagyarázott az észrevételem, mindenesetre a cseh-vonalat és a névválasztást is az írónő figyelmességének számlájára írom. A fentebb említett 15. századi "egyházi reformkísérlet" ugyanis egy Jan Hus (vagy ahogy talán nálunk talán jobban ismeretes: Husz János) nevű cseh paphoz kötődik, ő volt a huszitizmus alapítója. Fellépését máglyahalállal torolták meg. A tűz egyébként e regény végkifejletében a "mi Janunk" életében is fontos szerepet tölt majd be - ha odaértek, gondoljatok rá: én szóltam. E rövid kitérő talán legszorosabban véve nem kapcsolódik A három grácia történetéhez, számomra az első fejezet előre sugallta, hogy nem árt résen lenni, és továbbgondolni azt, amit olvasok. 


"Az egyik ad, a másik elvesz (...) Ilyen az élet. Igazam van? Mégis mindig ki kell egyenlíteni a dolgokat, hogy egyensúlyban maradjon a mérleg, nem gondolod?"

Wittenberg, 1536
Próbálok kikeveredni a történelmi hűségből, de nem megy. Ugyan számos fiktív elem és szereplő található a könyvben, nehéz elvonatkoztatni attól, hogy még ezeket is milyen érzékletesen szövi a történetbe a szerző. A korabeli orvoslás, vagy épp az egyes csoportokat vagy személyeket megillető jogok (például a gyógyszertár üzemeltetésének joga) bemutatása talán apróságnak tűnik, hiszen épp csak megemlíti az elbeszélő, mégis: nem ettől igazán jó egy történelmi regény? Alapjában véve nem egy "agyalós" regényre vágytam, de egyszerűen elvarázsoltak a részletekben rejlő apróságok, a fikció és valóság összemosása.

"A reformátor már nem az a szórakozott tudós volt többé, akinek eddig a Fekete Kolostorban látszott. Ez a férfi a szószéken szinte égett, mintha nem is húsból és vérből lenne, hanem folyékony tűzből. Szembeszállt a pápával, a császárral, és volt hozzá bátorsága, hogy ne csak rámutasson az egyházon belüli visszásságokra, hanem vasseprűvel ki is seperje azokat."


Brigitte Riebe
Tetszett az új és egyedi látásmód - Lutherről és családjáról, például. De ugyanilyen érdekes volt az új vallás és híveinek bemutatása, Luther prédikátori szerepének érzékeltetése, vagy a korabeli Wittenberg működése - beleértve többek között az erkölcs, a bordélyházak vagy éppen a művészet (jelen esetben a festészet) szerepét. És még mindig csak az alaphelyzetről beszélek. A cselekmény környezetéről, a korról. Pedig ehhez még társulnak olyan egyáltalán nem elvetendő dolgok, mint a karakterek sokszínűsége, a krimi-szál és a szerelem. E három közül talán a jellemábrázolás sikerült a leggyengébben - legalábbis abban az értelemben, hogy a szerző csak a főbb szereplőkre fektetett nagyobb hangsúlyt, náluk adott esetben még némi fejlődés is érzékelhető. A történet titka, hogy ki és tulajdonképpen miért bérelte fel Cranachot a három grácia megfestésére, és hogy miért éppen azokat a nőket akarta a vásznon viszontlátni, akiket a festő számára kijelölt? Milyen összefüggés van a már elkészült képek és két fiatal nő halála között? Kit gyanúsítanak a gyilkosságokkal, és vajon igazuk van-e? A talány felderítése közben pedig ismét fókuszba kerülnek a városba érkezett apácák is, mi több: egy szerelmi szál is kibontakozóban van.


"A pillantás a legszentebb a vágyak közül (...) 
Mert azáltal birtoklunk. 
Aki pedig birtokol, az uralkodik mindenki felett."

Brigitte Riebe kötetével kapcsolatban nem voltak elvárásaim - mindössze egy jó történelmi regényt akartam olvasni. De ennél sokkal többet kaptam. Egy olyan sztorit, amin át tudok siklani, ha akarok - és szigorúan a cselekményfolyamra fókuszálva is jó regényt olvasok; de el is tudok gondolkodni a rétegein. Inkább az utóbbit választottam, már csak amiatt is, mert számomra roppant összetett volt a regény. Persze, nem kizárt, hogy sokkal többet láttam bele, vagy lehetetlennek tűnő párhuzamokat vontam. De tulajdonképpen mindegy is. Az elején féltem a regénytől, kicsit nehezen indult be. De érdemes folytatni, mert kalandos, szerelmes, itt-ott buja sztorit kaphatunk, mindezt pedig korhű, 16. századi tálalásban.
 
2016-03-16 13:57:42
Fordította: Fügedi Tímea
Ismered azt az érzést, amikor valaki, akire addig fel sem figyeltél, hirtelen igazán rád néz, és rádöbbensz, hogy az egész világon ő az egyetlen, aki a lelked mélyére lát? Majd belekezdtek,...
Fordította: Szabó István
Hogyan pusztítasz el valakit, anélkül hogy ténylegesen megölnéd az illetőt? [...] Kiüríted a lelkét, aztán megtöltöd fájdalommal... elveszed tőle azt, amit a legjobban szeret. A főiskolán...
Fordította: Nikowicz Oszkár
A birlstone-i majorság tehetős urát hidegvérrel meggyilkolják, és mindenki tanácstalanul áll az ügy zavaros részletei előtt. Egyedül Sherlock Holmes képes utánozhatatlan logikájával felfedni...
AKI EGYSZER BŰNÖS, ÖRÖKKÉ BŰNÖS.
A fekete hófelhő morogva bukott át a János-hegyen, és megállíthatatlanul bekebelezett mindent, ami az útjába került. A hideg levegő sivítva menekült előle, a szúrós februári széltől...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ